Strategy & Design Concept

Ett koncept för kvartersnära återvinningsstationer i miniformat, på 15 platser planerade för Nacka Stad.

Back to Top